зграда компаније

ЕОР Пројекти

У склопу ЕОР пројеката ради се истраживање и примена технологија хемијског заводњења на нафтним пољима са циљем побољшања искоришћења нафтних резерви. Такође, истражује се и примена технологија утискивања гасова на нафтним и гасно-конденсатним пољима са циљем побољшања искоришћења УВ резерви. Обављају се истраживања и примена термичких метода за повећање коефицијента искоришћења нафтних лежишта.

нове технологије

Активности

скрининг

Скрининг ЕОР метода

слојеви

Формирање програма доистраживања нафтних и гасних лежишта

планирање

Формирање плана и спровођење програма лабораторијских испитивања језгра, нафте, гаса, хемикалија

моделирање

Моделирање процеса реализације ЕОР пројеката

истраживање

Формирање концептуалног пројекта реализације ЕОР пројеката, истраживање технологија и опреме

Дигитална транформација

У склопу дигиталне трансформације унапређују се бизнис процеси у домену геолошко-истражних радова, разраде лежишта, производње нафте и гаса са применом дигиталних технологија. Управља се програмима дигиталних пројеката у домену геолошко-истражних радова, разраде лежишта, производње нафте и гаса са применом дигиталних технологија и развијају се Дата Сциенце пројеккти у области геологије, разраде и производње нафте и гаса.

дигитална трансформација

Активности

презентација и планирање

Анализа постојећих бизнис процеса и формирање предлога за повећање ефикасности реализације бизнис задатака са применом дигиталних технологија

дигитализација

Управљање дигиталним бизнис иницијативама

реализација

Реализација дигиталних програма на нивоу Блока Истраживање и производња

коцка

Управљање дигиталним пројектима

Подземна складишта CO2

У оквиру подземних складишта CО2 ради се геолошка анализа и истраживање потенцијалних објеката за складиштење CО2, разрада целокупног пројекта изградње подземног складишта CО2, формирање програма мониторинга подземних складишта CО2, програма за спречавање и смањење утицаја продора CО2 (CО2 леакаге митигатион анд ремедиатион) и стратегије развоја подземних складишта CО2 (CCUS).

Врши се анализа законских регулатива Србије, ЕУ и других земаља везаних за смањење емисије CО2 и других стакленичких гасова, формирање и одржавање подземних складишта, итд. Такође, обавља се анализа, истраживање и развој технологија везаних за каптирање, транспорт, утискивање и контролу CО2 у свим процесима реализације CCUS пројеката.

подземна складишта

Aktivnosti

цеви

Formiranje programa geološko istražnih radova za pronalaženje optimalnog ležišta za skladištenje CO2

течност

Formiranje plana i sprovođenje programa laboratorijskih ispitivanja jezgra, nafte, gasova, hemikalija

складиште

Izrada geološkog, geomehaničkog i hidrodinamičkih modela podzemnog skladišta CO2

коцка

Modeliranje procesa utiskivanja i čuvanja CO2

стрелице

Analiza primene utiskivanja CO2 sa ciljem povećanja iskorišćenja naftnih ležišta (CO2 EOR projekti)

Научно-истраживачки радови

У оквиру научно-истраживачких радова проверавају се нове научне концепције и технологија у доменима истражне геологије и геологије разраде лежишта. Развијају се напредне технологије обраде, интерпретације и примене геолошких података.

научно истраживачки радови

Активности

мрежа правугаоника

Анализа нових специјалистичких софтвера и технологија

нафтна бушотина

Примена напредних технологија у сеизмици

Испитивање нових технологија – Провођење ОПИ

Приликом испитивања нових технологија раде се истраживања и имплементација.

имплементација опи

Активности

статистика

Анализа нових технологија и светских пракси у складу са актуелном проблематиком

извлачење нафте

Анализа и одабир бушотина за уградњу технологија, мониторинг рада технологија и увођење у редовну експлоатацију