лабораторијска мерења

Лабораторијска испитивања

Научно-технолошки центар (НТЦ) у домену лабораторијских испитивања развија делатност у склопу две лабораторије – Downstream и Upstream.

Лабораторија Downstream се бави узорковањем и лабораторијским испитивањима нафте и нафтних деривата, лабораторијским испитивањима уља и мазива, сертификацијом нафтних деривата и еколошким мониторингом.

Лабораторија Upstream се бави анализом језгра, флуида и ПВТ анализом што чини основу за поуздану процену резерви нафте и гаса.

радници у лабораторији