зграда компаније

Научно-техонолошка подршка

Научно-технолошки центар (НТЦ) пружа научно-технолошку подршку у свим фазама истраживања и производње нафте и гаса, од пројектовања и надзора геолошко-истраживачких радова до израде модела, мониторинга разраде и пројектовања изградње објеката, инфраструктуре и уређења бушотина, као и спровођење дигитализације, развоја иновација, примене најновијих достигнућа из области информационих технологија.

рад у комапнији