дигитализација

Главне активности:

компјутер

“Research & Development“ (R&D) – целина са фокусом на data science методологију и развијање алгоритама машинског учења

људи повезани

Дигитални системи и „Business Intelligence“ – мониторинг, анализа, оптимизација пословних процеса

Data science и машинско учење

Пројекти:
 • Напредна петрофизика је кровни пројекат који интегрише алгоритме машинског учења за аутоматску предикцију литологије у бушотини, аналитику и прогнозу вероватноће фрактурираних интервала коришћењем кластер алгоритма. Напредни алати инкорпорирани су у стандардни петрофизички софтвер кроз тоолбоx петрофизичара где користе његову логику како би се аутоматизовале рутинске операције различитих комплексности које свакодневно обавља инжењер петрофизике
 • Когнитивне техологије у сеизмици представљају кровни пројекат у оквиру којег су развијени алгоритми за рестаурацију сеизмичких снимака, аутоматско издвајање раседа и просторну интеграцију хетерогених података повезивањем сеизмичке коцке са подацима геофизичког каротажа
 • Напредна анализа разраде лежишта као кровни пројекат обухвата алгоритме за истраживање повезаности бушотина, прогнозирање производње нафте и флуида, прогнозирање коефицијента исцрпљености нафте, прогнозирање коефицијента индекса комплексности лежишта и алгоритам за аутоматску претрагу кандидата за ГТА, ремонтне радове и киселинске обраде
 • Виртуелно мерење протока у бушотинама омогућава добијање информације о производњи у бушотини на бази индиректних мерних параметара, када немамо реална мерења производње. Овај пројекат представљао је класичан изазов за мултиваријабилну регресију, са великим дис балансом у фреквенцији улазних података који пристижу у реалном времену
 • Предиктивно одржавање пумпи је пројекат усмерен на откривање скривених веза у одступању режима рада бушотина, у циљу превентивног одржавања, спречавања кварова или правовременог уочавања истих. Директни ефекти остварени кроз пројекат су повећање ремонтног периода за ЕСП, као и правовремено планирање спровођења мера за бушотине које су опремљене овим пумпама
 • Дигитални супервизор ГИР: модел за аутоматско извиђање терена и препознавање географских објеката уз помоћу дрона. Развијен за детекцију сеизмичких сензора, контролу њиховог броја и исправности локације. Омогућава праћење дубине трагова од извора вибрација након проласкавибрационе опреме, као и праћење усклађености са ХСЕ захтевима

Дигитални системи и ,,Business Intelligence”

Пројекти:
 • Дигитална платформа за контролу песка – представља израду дигиталне платформе за управљање процесом контроле песка у бушотини. Платформа омогућава убрзавање и поједностављење радова на пројектовању, праћењу и контроли бушотина са гравел пацк, тј. систематизацију свих података у јединствен информациони систем.
 • Софтвер за оцену рентабилности бушотина – омогућава виши степен аутоматизације извештавања и визуелизацију показатеља рентабилности бушотина, као и правовремено планирање одређених мера и операција на самим бушотинама.
  Пројекат подразумева израду пословне апликације која ће омогућити интеграцију података са постојећим информационим системима, ефикаснију квалитативну и квантитативну анализу оперативних података, правовремено доношење оперативних одлука, смањење ручног уноса, повећање степена аутоматизације извештавања.
 • Софтвер за избор оптималне методе експлоатације бушотине – омогућава оптимизацију фонда бушотина, предлога за оптимизацију фонда бушотина до 90%.

  Пројекат подразумева израду апликације за аутоматизовани избор оптималне методе експлоатације у ПЛ/СQЛ и АПЕX Орацле окружењу, са верификованим алгоритмима прорачуна.

 • “Tool Box“ – нафтни инжењер – омогућава смањење времена утрошеног на обављање рутинских калкулација везаних за разраду лежишта и производњу. Апликација омогућава полуаутоматско решавање сложених једначина.
 • Центар за контролу производње нафте – Dashboards Power BI – омогућава мониторинг, анализу и графички приказ производних параметара НИС-а и његових концесија на дневном, месечном и годишњем нивоу.

  Пројекат подразумева повезивање информационих система и БИ платформе, кроз чији интерфејс корисник има увид, у реалном времену, о тренутном стању производње, активностима и статусима сваке бушотине.