радници у канцеларији

Тим стручњака посебних квалитета

Научно-технолошки центар (НТЦ) велику пажњу посвећује одабиру стручних кадрова које укључује у свој рад и развој. У складу са улогом и задацима које имамо у компанији НИС, али и изван ње, градимо тим стручњака који поседују потребне квалитете и велики потенцијал за остварење наше мисије и визије.

Активни конкурси у Научно-технолошком центру (НТЦ) доступни на веб порталу компаније НИС а.д.

запослени за рачунаром