вр наочаре

О услугама научно-технолошког центра

Кључни правци нашег пословања су извођење научно-истраживачких и развојних радова, геолошко-истражни радови, пројектовање и надзор геофизичких радова, обрада и интерпретација геолошко-физичких података, геолошко моделирање, обрачун резерви, праћење и испитивање нових технологија, аналитички послови при мониторингу производње, пројектовање и надзор бушотина, примена хемикалија у процесима производње, лабораторијске и консултантске услуге.

Реализација свих активности се спроводи у оквиру више департмана и сектора који раде на пројектима Научно-технолошког центра (НТЦ).

радник на бушотини

Наше услуге