Технолошки изазов:
Немогућност извођења операција ремонтно изолационих радова – ограничење дотока воде (РИР-ОВП)

Опис: На одређеном броју бушотина није могуће извести операције РИР-ОВП услед технолошких ограничења

Објекат деловања: Слој

Очекивани резултат: Хемија и нови материјали

Текућа ограничења: Услед великог броја перфорационих отвора по дужном метру, на одређеном броју бушотина није могуће извести операцију РИР-ОВП, која подразумева изолацију производног интервала (цементацијом под притиском) и поновну перфорацију истог након утискивања полимера

Потенцијална решења: Привремена изолација производног интервала. Састоји је из две етапе. Прва би се реализовала у овој години и подразумевала би: испитивање тржишта нових материјала за привремену изолацију, лабораторијска испитивања. Друга етапа би се, у случају позитивиних резултата испитивања, реализовала у наредној години и односила би се на погонска испитивања – ОПИ