професионалне обуке

Активности образовања одраслих

НТЦ има статус Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА), као прва од ћерки компанија НИС-а регистрована за ову делатност у Србији. Тиме је омогућено да се у оквиру Центра организују различите обуке за раднике нафтне индустрије.

обука радника