људи научне делатности

Развој иновативних идеја и производа

Успеси Научно-технолошког центра (НТЦ) су резултат стручности и тимског рада наших запослених. Људи су највећа вредност наше компаније, зато НТЦ ангажује велики број стручних и искусних специјалиста, обучених за коришћење савремене опреме и технологија, спремних за усвајање и развој иноваторских идеја и производа. У различите програме рада и развоја НТЦ-а поред више од 380 радника, укључено је 6 доктора наука и 15 магистара који су стекли образовање у различитим научним областима.

Укључивањем у међународне и домаће научно-истраживачке пројекте и публиковањем радова у стручним и научним публикацијама презентујемо и делимо своје знање и искуство и на тај начин доприносимо успеху НТЦ-а.

предавање