Технолошки изазов:
Селективна водоизолација

Опис: Технологија која је тренутно на располагању-полимери има ограничену примену: потребан већи пријем слоја и неефикасност на високим температурама >120°C , због чега је неопходно обезбедити алтернативне материјале на бази смола за тиражирање технологије

Објекат деловања: Слој

Очекивани резултат: Хемија и нови материјали

Текућа ограничења: Високе температуре и низак пријем слоја

Потенцијална решења: Примена смола или других алтернативних решења Испитивање тржишта нових материјала за привремену изолацију, лабораторијска испитивања и у наредној години ОПИ