технологије базе података

Главне активности:

 

Дигитализација података
 • Управљање процесом превођења података у дигитални облик
 • Избор адекватних софтверских решења у циљу аутоматизације самог процеса
 • Утврђивање форми за унос дигитализованих података
 • Провера квалитета дигитализованих података
 • Складиштење и чување података у системима прилагођеним њиховој даљој дистрибуцији
 • Разрада шема мета података
Подршка развоју база података
 • Архитектура и пројектовање база података
 • Управљање комплексним моделима података
 • Техничка подршка функционалности и оптимизацији структуре база података
 • Међусистемска интеграција, миграција и провера података
 • Стандардизација приказа података у различитим системима
 • Организација, имплементација и контрола процеса верификације података
 • Администрирање база података
Рад са експертско – аналитичким софтверима
 • Подршка системима НГТСмарт, ГеоМате, ГисОдеон, ДСпаце
 • Ажурирање, контрола уноса, обима и квалитета података смештених у базама
 • Међусистемска синхронизација података и корелација са базом геолошко – технолошких података
 • Прикупљање, систематизација, обрада и анализа актуелних и историјских података
 • Креирање међусистемских функционалних правила провере података
Креирање и имплементација корисничких апликативних решења
 • Израда корисничких апликација за преглед, унос и верификацију података
 • Додела и управљање правима приступа различитим групама корисника
 • Израда дигиталних репозиторијума за чување, унос и преузимање документације
 • Подршка систему једноставне претраге у системима за складиштење документације
 • Тестирање апликативних решења
 • Корисничка подршка

Организација и реализација техничких и професионалних обука

 • Техничка обука СQЛ-уводна обука
 • Техничка обука СхареПоинт-уводна обука
 • Професионална корисничка обука ГеоМате – креирање базе и унос података
 • Програм менторства