tehnologije baze podataka

Glavne aktivnosti:

 

Digitalizacija podataka
 • Upravljanje procesom prevođenja podataka u digitalni oblik
 • Izbor adekvatnih softverskih rešenja u cilju automatizacije samog procesa
 • Utvrđivanje formi za unos digitalizovanih podataka
 • Provera kvaliteta digitalizovanih podataka
 • Skladištenje i čuvanje podataka u sistemima prilagođenim njihovoj daljoj distribuciji
 • Razrada šema meta podataka
Podrška razvoju baza podataka
 • Arhitektura i projektovanje baza podataka
 • Upravljanje kompleksnim modelima podataka
 • Tehnička podrška funkcionalnosti i optimizaciji strukture baza podataka
 • Međusistemska integracija, migracija i provera podataka
 • Standardizacija prikaza podataka u različitim sistemima
 • Organizacija, implementacija i kontrola procesa verifikacije podataka
 • Administriranje baza podataka
Rad sa ekspertsko – analitičkim softverima
 • Podrška sistemima NGTSmart, GeoMate, GisOdeon, DSpace
 • Ažuriranje, kontrola unosa, obima i kvaliteta podataka smeštenih u bazama
 • Međusistemska sinhronizacija podataka i korelacija sa bazom geološko – tehnoloških podataka
 • Prikupljanje, sistematizacija, obrada i analiza aktuelnih i istorijskih podataka
 • Kreiranje međusistemskih funkcionalnih pravila provere podataka
Kreiranje i implementacija korisničkih aplikativnih rešenja
 • Izrada korisničkih aplikacija za pregled, unos i verifikaciju podataka
 • Dodela i upravljanje pravima pristupa različitim grupama korisnika
 • Izrada digitalnih repozitorijuma za čuvanje, unos i preuzimanje dokumentacije
 • Podrška sistemu jednostavne pretrage u sistemima za skladištenje dokumentacije
 • Testiranje aplikativnih rešenja
 • Korisnička podrška

Organizacija i realizacija tehničkih i profesionalnih obuka

 • Tehnička obuka SQL-uvodna obuka
 • Tehnička obuka SharePoint-uvodna obuka
 • Profesionalna korisnička obuka GeoMate – kreiranje baze i unos podataka
 • Program mentorstva