razrada ležišta
Glavne aktivosti
 • Proračun geoloških i pridobivih rezervi ugljovodonika primenom savremenih alata i softvera
 • Analiza razrade primenom analitičkih alata u cilju ispitivanja mogućnosti povećanja iskorišćenja ležišta ugljovodonika
 • Izrada prognoznih varijanti proizvodnje probabilističkom metodom
 • Primena paketa savremenih softverskih alata za izradu, ažuriranje i analizu 3D hidrodinamičkih modela u cilju pouzdane prognoze proizvodnje, procenu rezervi i procenu nepouzdanosti u razvoju polja
 • Učešće u izradi projektno-tehničke dokumentacije – elaborati o rezervama nafte i gasa, studije razrade ležišta, studije izvodljivosti i glavni rudarski projekti
 • Izrada i ažuriranje profila proizvodnje u skladu sa geološko-tehničkim aktivnostima na polju
 • Detaljna analiza razrade ležišta sa fokusom na predlozima za novo bušenje, kao i optimizacija rada već postojećih bušotina
 • PVT laboratorijska ispitivanja i modeliranje
 • Skrining i izrada projekata podzemnog skladištenja i utilizacije CO2 u Srbiji
 • Izrada projekata za povećanje koeficijenta iskorišćenja naftnih ležišta (EOR metode ) primenom savremenih tehnologija i saznanja
Reference
 • Elaborati o rezervama nafte i gasa svih ležišta na teritoriji Republike Srbije
 • Deep dive projekti naftnih i gasnih polja u Srbiji
 • 3D hidrodinamički modeli naftnih i gasnih ležišta u Srbiji i na pojedinim poljima u Rusiji
 • Studije izvodljivosti i glavni rudarski projekti
razrada ležišta