Tehnološki izazov:
Monetizacija gasa sa malih gasnih ležišta

Opis: Neophodno pronaći metodu za ekonomski isplativu razradu i eksploataciju malih gasnih ležišta

Objekat delovanja: Infrastrukturni objekti

Očekivani rezultat: Oprema i objekti

Tekuća ograničenja: Lokacije dislocirane u odnosu na postojeće infrastrukturne objekte. Nerazvijena lokalna infrastruktura. Male rezerve gasa i kondenzata. Nerentabilna eksploatacija u slučaju kapitalne izgradnje stacionarne infrastrukture.

Potencijalna rešenja: Nabavka i ugradnja bločno-modularne opreme za monetizaciju gasa bušotina sa malom proizvodnjom (proizvodnja KPG ili električne i toplotne energije). Obezbediti tehnološko rešenje za rentabilnu eksploataciju polja