it tehnologije
ntc prostorije
bušotine
laboratorijska ispitivanja

Naše usluge

Naučno-tehnološki centar

Naučno-tehnološki centar je rezultat spajanja nekoliko organizacionih jedinica u okviru NIS a.d. sa tradicijom dužom od 50 godina i iskustvom stečenim u oblasti parametarskog ispitivanja i istraživanja nalazišta, projektovanja i inženjeringa.

Naš ključni zadatak predstavlja implementacija i razrada novih tehnologija, naučno-istraživački radovi i povećanje efikasnosti biznis procesa.

Naša uspešna delatnost je rezultat stručnosti i zajedničkog rada naših zaposlenih. Ljudi su najveća vrednost naše kompanije i NTC angažuje veliki broj stručnih i iskusnih specijalista, obučenih za korišćenje savremene opreme i tehnologija, spremnih za usvajanje novih ideja i znanja.

zgrada šangaj
Ozvaničena saradanja između NTC-a i Transnafte
Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji potpisali su direktor Naučno-tehnološkog centra Leonid Stulov i v.d. direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima …
Profesori i studenti FTN-a upoznati sa naučno- istraživačkim procesima u NTC-u
Profesori i studenti četvrte godine Industrijskog inženjerstva Fakulteta tehničkih nauka posetili su Naučno- tehnološki centar i tom prilikom se upoznali sa primenom novih …
Geološki seminari: Upoznavanje sa bogatom geologijom Balkana i jačanje timskog duha
U 2022. godini organizovana su dva geološka seminara, na kojima je ukupno učestvovalo 22 geologa iz NIS-a i 33 iz Gasprom Grupe.

Naši saradnici

laboratorijska ispitivanja
Laboratorijske usluge

Kontrola kvaliteta nafte od bušotine do benzinske pumpe

Sirova nafta je polazna sirovina za rafinerijsku preradu i od njenih fizičko-hemijskih karakteristika zavisi koji naftni proizvodi će nastati u rafinerijskim postrojenjima. Osim karakterizacije pojedinačnih…
virtuelne naočare
Nove tehnologije

Kako se virtuelna realnost primenjuje u Naučno-tehnološkom centru…

3D geološki i infrastrukturni objekti Da li ste ikada zamišljali  kako izgleda spuštati se  padobranom? Da li ste nekada poželeli da se teleportujete u neku…
digitalizacija
Digitalizacija

Digitalni projekti NTC-a

Podaci su nova nafta Kada se govori o podacima i njihovom eksponencijalnom rastu u 21. veku, često se koristi floskula „podaci su nova nafta“. Međutim,…