Naše kolege na konferenciji u Indiji: Potpisan prvi ugovor i ostvarene nove šanse za razvoj biznisa NIS-a

Naše kolege iz Bloka „Istraživanje i proizvodnja“ i NTC-a, uz podršku Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije, predstavili su Kompaniju na  konferenciji „India Energy Week 2024“, koja je održana od 6. do 9. februara.

Ostvareni su brojni poslovni kontakti koji su rezultirali potpisanim ugovorom o daljoj saradnji sa kompanijom Rezlytix i dogovoreno je potpisivanje ugovora sa kompanijama CAIRN India i Oil India.

Konferencija u Indiji, koja je okupila više od 35.000 eksperata iz preko 120 zemalja sveta, bila je važna tačka za razmenu znanja i iskustva, podstičući saradnju i otkrivanje inovacija iz oblasti energetike. 

Naša kompanija se našla među 350 izlagača, a na NIS štandu predstavljene su opšte informacije i portfolio produkata koje možemo da ponudimo na eksternom tržištu. Naš štand izazvao je interesovanje i zbog VR simulacije istraživanja nafte i gasa. Osim brojnih zainteresovanih potencijalnih partnera, naš štand posećen je i od strane državnog ministra u Ministarstvu nafte i gasa Indije Ramešvara Telija. 

-Indija, kao treći najveći potrošač energije na globalnom nivou, definitivno je ciljna zemlja programa Upstream-a, koji se odnosi na izlazak na eksterno tržište i zbog toga je bilo važno naše učešće na toj velikoj svetskoj konferenciji. Uspeli smo da održimo direktne sastanke sa top menadžmentom kompanija kao što su ONGC, Oil India, Bharat, CAIRN i Direkcija za naftu i gas pri Ministarstvu energetike Indije. Ključni fokusi Indije za razvoj naftno-gasnog biznisa su podrška nivoa proizvodnje nafte i gasa na postojećim ležištima i razrada, kao i eksploatacija novih ležišta onshore i offshore. Iskustvo i kompetencije Upstream-a odgovaraju razvoju biznisa u pomenutom regionu i nastaviće se aktivnosti u tom pravcu – rekao je rukovodilac Sektora za razvoj biznisa Bloka „Istraživanje i proizvodnja“ Dmitri Ponomarev.

Zahvaljujući interakciji na našem štandu, kasnije i direktnim sastancima u predstavništvima kompanija u Nju Delhiju, pored dogovorenih smernica za dalju saradnju, planira se i poseta našoj kompaniji od strane indijskih partnera.

-Poseban interes izazvala je naša ponuda koja se tiče obrade i interpretacije seizmičkih podataka, plana razrade ležišta i program optimizacije ležišta u poznoj fazi eksploatacije, kao i hemijske metode za povećanje proizvodnje nafte. Tokom konferencije upoznali smo se sa novim načinom komercijalizacije usluga. Direkcija za naftu i gas pri Ministarstvu energetike daje priliku kompanijama da odrade procenu rezervi, i prodaju je drugim kompanijama koje rade u Indiji. Strategija tehnološkog razvoja indijskih ključnih kompanija fokusiran je na povećanje  resursne baze i optimizaciju OPEX-a na postojećim ležištima. To je potvrdilo našu hipotezu o produktima koji su izabrani za predstavljanje na indijsko tržište – istakao je menadžer za razvoj biznisa NTC-a Mihail Tarakanovski.

Zapaženo učešće na konferenciji donelo je našoj Kompaniji prve ugovore i otvorilo nove mogućnosti razvoja biznisa na indijskom tržištu.

Podeli: