laboratorijska merenja

Laboratorijska ispitivanja

Naučno-tehnološki centar (NTC) u domenu laboratorijskih ispitivanja razvija delatnost u sklopu dve laboratorije – Downstream i Upstream.

Laboratorija Downstream se bavi uzorkovanjem i laboratorijskim ispitivanjima nafte i naftnih derivata, laboratorijskim ispitivanjima industrijskih ulja i maziva, sertifikacijom naftnih derivata i ocenjivanjem usaglašenosti proizvoda.

Laboratorija Upstream se bavi analizom jezgra, fluida i PVT analizom što čini osnovu za pouzdanu procenu rezervi nafte i gasa.

radnici u laboratoriji