zgrada kompanije

EOR Projekti

U sklopu EOR projekata radi se istraživanje i primena tehnologija hemijskog zavodnjenja na naftnim poljima sa ciljem poboljšanja iskorišćenja naftnih rezervi. Takođe, istražuje se i primena tehnologija utiskivanja gasova na naftnim i gasno-kondensatnim poljima sa ciljem poboljšanja iskorišćenja UV rezervi. Obavljaju se istraživanja i primena termičkih metoda za povećanje koeficijenta iskorišćenja naftnih ležišta.

nove tehnologije

Aktivnosti

skrining

Skrining EOR metoda

slojevi

Formiranje programa doistraživanja naftnih i gasnih ležišta

planiranje

Formiranje plana i sprovođenje programa laboratorijskih ispitivanja jezgra, nafte, gasa, hemikalija

modeliranje

Modeliranje procesa realizacije EOR projekata

istraživanje

Formiranje konceptualnog projekta realizacije EOR projekata, istraživanje tehnologija i opreme

Digitalna transformacija

U sklopu digitalne transformacije unapređuju se biznis procesi u domenu geološko-istražnih radova, razrade ležišta, proizvodnje nafte i gasa sa primenom digitalnih tehnologija. Upravlja se programima digitalnih projekata u domenu geološko-istražnih radova, razrade ležišta, proizvodnje nafte i gasa sa primenom digitalnih tehnologija i razvijaju se Data Science projekti u oblasti geologije, razrade i proizvodnje nafte i gasa.

digitalna transformacija

Aktivnosti

prezentacija i planiranje

Analiza postojećih biznis procesa i formiranje predloga za povećanje efikasnosti realizacije biznis zadataka sa primenom digitalnih tehnologija

digitalizacija

Upravljanje digitalnim biznis inicijativama

realizacija

Realizacija digitalnih programa na nivou Bloka Istraživanje i proizvodnja

kocka

Upravljanje digitalnim projektima

Podzemna skladišta CO2

U okviru podzemnih skladišta CO2 radi se geološka analiza i istraživanje potencijalnih objekata za skladištenje CO2, razrada celokupnog projekta izgradnje podzemnog skladišta CO2, formiranje programa monitoringa podzemnih skladišta CO2, programa za sprečavanje i smanjenje uticaja prodora CO2 (CO2 leakage mitigation and remediation) i strategije razvoja podzemnih skladišta CO2 (CCUS).

Vrši se analiza zakonskih regulativa Srbije, EU i drugih zemalja vezanih za smanjenje emisije CO2 i drugih stakleničkih gasova, formiranje i održavanje podzemnih skladišta, itd. Takođe, obavlja se analiza, istraživanje i razvoj tehnologija vezanih za kaptiranje, transport, utiskivanje i kontrolu CO2 u svim procesima realizacije CCUS projekata.

podzemna skladišta

Aktivnosti

cevi

Formiranje programa geološko-istražnih radova za pronalaženje optimalnog ležišta za skladištenje CO2

tečnost

Formiranje plana i sprovođenje programa laboratorijskih ispitivanja jezgra, nafte, gasova, hemikalija

skladište

Izrada geološkog, geomehaničkog i hidrodinamičkih modela podzemnog skladišta CO2

kocka

Modeliranje procesa utiskivanja i čuvanja CO2

strelice

Analiza primene utiskivanja CO2 sa ciljem povećanja iskorišćenja naftnih ležišta (CO2 EOR projekti)

Naučno-istraživački radovi

U okviru naučno-istraživačkih radova proveravaju se nove naučne koncepcije i tehnologija u domenima istražne geologije i geologije razrade ležišta. Razvijaju se napredne tehnologije obrade, interpretacije i primene geoloških podataka.

naučno istraživački radovi

Aktivnosti

mreža pravugaonika

Analiza novih specijalističkih softvera i tehnologija

naftna bušotina

Primena naprednih tehnologija u seizmici

Ispitivanje novih tehnologija – Provođenje OPI

Prilikom ispitivanja novih tehnologija rade se istraživanja i implementacija.

implementacija opi

Aktivnosti

statistika

Analiza novih tehnologija i svetskih praksi u skladu sa aktuelnom problematikom

izvlačenje nafte

Analiza i odabir bušotina za ugradnju tehnologija, monitoring rada tehnologija i uvođenje u redovnu eksploataciju