novosti na računaru

Korak bliže ka dekarbonizaciji

Naša kompanija kontinuirano sprovodi projekte za smanjenje različitih vrsta emisija, i već se rade „utiskivanja“ CO2 u naša ležišta u cilju sprečavanja emisija u atmosferu,…