Korak bliže ka dekarbonizaciji

Naša kompanija kontinuirano sprovodi projekte za smanjenje različitih vrsta emisija, i već se rade „utiskivanja“ CO2 u naša ležišta u cilju sprečavanja emisija u atmosferu, kao i u cilju podizanja proizvodnje nafte i gasa. Kako bi se realizovali projekti iz te oblasti, Naučno-tehnološki centar zadužen je za analizu tehnologija za izdvajanje, transport i skladištenje CO2, a u toku su i pregovori sa licencorima tehnologija za izdvajanje ugljen-dioksida iz rafinerijskih postrojenja.

Radeći na razvoju ove teme, naše kolege iz NTC-a napisale su rad „CCUS u Srbiji – tekući projekti i budući trendovi“. Autori su Dušan Karas, produkt menadžer Biznis segmenta za nove tehnologije i ekspertizu, Sergej Fominih, direktor Bloka „Energetika“ i Slavko Nešić, glavni specijalista za istraživanje i razvoj ESG projekata, koji je ovaj rad predstavio na vodećoj CSS naučno-tehnološkoj konferenciji u Trondjahmu.

Na ovogodišnjoj, 12. po redu konferenciji koja je jedna od najvećih i najposećenijih u Evropi, ali i svetu, učestvovalo je više od 600 naučnika iz celog sveta, te je našim kolegama koji su tamo prezentovali svoj rad pripala velika čast. Cilj je bio da se iznesu, predstave i diskutuju aktivnosti koje se preduzimaju u okviru instituta za istraživanje i razvoj, univerziteta i industrije.

-Srbija nastavlja svoj put ka dekarbonizaciji industrije u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumima i kada se usaglase zakonske regulative sa sistemom trgovine emisijama (ETS), to će doneti značajne finansijske benefite u našoj kompaniji sa implementacijom CCUS. Naša kompanija skoro deset godina ulaže u projekte izdvajanja CO2. Prvi CCUS projekat je započet 2015. godine izgradnjom aminskog postrojenja za izdvajanje CO2 iz smeše prirodnih gasova u okviru rafinerije gasa u Elemiru. Izdvojeni CO2 se utiskuje u polje Rusanda u cilju podržavanja ležišnog pritiska i povećanja iskorišćenja nafte. Drugi projekat je CCUS u rafineriji nafte Pančevo i započet je 2022. godine – osvrnuo se Slavko.

Tokom konferencije, naše kolege su imale priliku da razmene mišljenja i iskustva sa predstavnicima brojnih kompanija i organizacija iz oblasti CSS, kao i da pokrenu pregovore u cilju budućih saradnji.

Podeli: