obuka radnika
obuke i inovacije

Obuke


Naučno-tehnološki centar (NTC) pruža uslugu tehničkih obuka po kompetencijama za matičnu kompaniju NIS a.d., grupu kompanija Gaspromnjeft i druge naftne kompanije balkanskog regiona. Registrovan i javno priznat organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) kod Agencije za kvalifikacije Republike Srbije, NTC je registrovao dve obuke:

  • „Odabir opreme sistema pumpanja za dubinsku pumpu na klipnim šipkama“
  • „Nafta za nenaftaše“

U toku je registracija kod Agencije za kvalifikacije ostalih tehničkih obuka koje se nalaze u sastavu Kataloga obuka NTC-a .

 

Inovativna delatnost

 

U okviru naučno-istraživačke delatnosti NTC-a fokus je na istraživanju i pronalaženju novih i inovativnih tehničkih i tehnoloških rešenja, te na patentiranju ovakvih dostignuća. Pored inovativnosti u tradicionalnim formama proizvodnje nafte i gasa, NTC sprovodi digitalnu transformaciju proizvodnih procesa prateći najnovije globalne trendove digitalizacije u naftno-gasnoj industriji.