zgrada kompanije

Naučno-tehnološka podrška

Naučno-tehnološki centar (NTC) pruža naučno-tehnološku podršku u svim fazama istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata, infrastrukture i uređenja bušotina, kao i sprovođenje digitalizacije, razvoja inovacija, primene najnovijih dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija.

ljudi u kompaniji