Tehnološki izazov:
Sopstveno snabdevanje objekata infrastrukture i dislociranih bušotina električnom energijom

Opis: Nabavka i ugradnja gasnih generatora/turbina malog kapaciteta (moilnih, modularnih) koji bi se postavljali na bušotine gde ne postoji snabdevanje leektričnom energijom

Objekat delovanja: Infrastrukturni objekti

Očekivani rezultat: Oprema i objekti

Tekuća ograničenja: Potencijalno nedovoljno velika proizvodnja gasa za obezbeđivanje dovoljne količine električne energije

Potencijalna rešenja: Ugradnja gasnih generatora/turbina na bušotinama gde nema infrastrukture za snabdevanje električnom energijom. Povećanje energetske efikasnosti i smanjenje operativnih troškova