Технолошки изазов:
Сопствено снабдевање објеката инфраструктуре и дислоцираних бушотина електричном енергијом

Опис: Набавка и уградња гасних генератора/турбина малог капацитета (моилних, модуларних) који би се постављали на бушотине где не постоји снабдевање леектричном енергијом

Објекат деловања: Инфраструктурни објекти

Очекивани резултат: Опрема и објекти

Текућа ограничења: Потенцијално недовољно велика производња гаса за обезбеђивање довољне количине електричне енергије

Потенцијална решења: Уградња гасних генератора/турбина на бушотинама где нема инфраструктуре за снабдевање електричном енергијом.