laboratorijska ispitivanja upstream

Laboratorijske analize

Laboratorija Upstream prisutna je na tržištu više od 60 godina. Akreditovana je za ispitivanje stena, nafte, prirodnog gasa, slojne, podzemne, površinske, termomineralne i otpadne vode. Kompetentnost visokostručnog kadra Laboratorije potvrđuje se stalnim usavršavanjima i obukama i nadzornim posetama Akreditacionog tela Srbije.

Aktuelni obim akreditacije možete pogledati ovde: Obim akreditacije.

Laboratorija poseduje više od 430 jedinica laboratorijske opreme i fond istorijskih jezgara od 30 km.

laboratorija upstream

Svi zainteresovani korisnici usluga mogu popuniti Zahtev za ispitivanje. Vaš zahtev prosledite na mejl ntc.lab.ups@nis.rs I Laboratorija će vam u najkraćem roku dostaviti ponudu.

 

Svi korisnici laboratorijskih usluga mogu da popune Anketu. Molimo vas da popunjenu anketu pošaljete na mejl ntc.lab.ups@nis.rs. Vaše odgovore ćemo koristiti u cilju podizanja kvaliteta naših usluga I ispunjavanju vaših zahteva.

 

Postupanje u slučaju prigovora.

Glavne aktivnosti

laboratorija

Analiza stena

slojevi

Priprema stenskog materijala i analize

tečnost

Alaliza fluida

kaplja

Analiza vode i ekološki monitoring

Projekti i naučno-istraživački rad

  • Ispitivanje porasta koeficijenta iskorišćenja nafte utiskivanjem polimera (projekat realizovan za potrebe kompanije NIS )
  • Ispitivanje koeficijenta promene efektivne propusnosti na naftu i vodu uzoraka jezgra nakon tretmana organskim rastvaračima, kiselinskim sastavom i izolacionim gelom (projekat realizovan za potrebe kompanije NIS)
  • Pilot projekat primene faznog modifikatora na promene petrofizičkih karakteristika pre i posle utiskivanja inhibitora (projekat realizovan za potrebe kompanije NIS)
  • Rutinske i specijalne analize stena polja Šakal (projekat realizovan za potrebe kompanije Gazpromneft Middle-East, Irak)
  • Ispitivanje inhibitora korozije i taloženja kamenca Gazpromneft Zapolyare, Ruska Federacija
laboratorijske boce