tehnologija proizvodnje
3D model

Glavne aktivnosti

 

Integrisano modelovanje proizvodnih procesa

 


Naš tim ima veliko iskustvo u integrisanom modelovanju proizvodnje (IPM), takođe poznatom kao integrisano modelovanje opreme (IAM), koje pokriva korišćenje komercijalnog softvera. IPM razmatra proizvodnju ugljovodonika iz ležišta preko površinskih objekata, u jedinstvenom integrisanom modelu koji uključuje: ležište, bušotine, objekte za preradu i izlazne cevovode.

 

U bliskoj saradnji sa našim naručiocima osmišljavamo optimalna razvojna rešenja, koristeći IPSM da procenimo uticaj različitih rezultata koji se dobiju iz ležišta i odluke o razradi podzemnih delova u kombinaciji sa opcijama za površinske objekte. Ovaj model usklađuje raznolik skup ulaznih tehnoloških podataka kako bi se procenio uticaj određene odluke na vrednost projekta.

 

Postizanje određenog nivoa sofisticiranosti u modelovanju sistema može biti od ključne važnosti za precizno predviđanje učinka i performansi. U kombinaciji sa našim alatima za procenu troškova, možemo pripremiti ekonomsku evaluaciju celog životnog ciklusa za niz razvojnih opcija i postizanje visokog kvaliteta odluka.

 

Naučno-tehnološki centar poseduje ekspertizu u korišćenju komercijalnog IPSM softvera, kao što su paketi: Petroleum Experts (PetEx), (MBAL-Prosper-GAP, Resolve.), PipeSim itd.

 

 

Dizajn i optimizacija sistema veštačkog lifta

Način izbora odgovarajućeg sistema i dizajna veštačke inteligencije (VI) se obavlja uz sagledavanje svih aspekata koji su u proizvodnji, što uključuje površinsku opremu, lokaciju, dostupnost električne mreže, podzemnu opremu, karakteristike ležišta, vrste fluida. Ekonomski aspekt, takođe, igra važnu ulogu u vidu povrata investicija i održavanja sistema VI.

Hemijska podrška i inženjering

U okviru našeg tima, specijalisti pokrivaju stimulaciju (obradu) bušotine, tretman područja u blizini bušotine tokom operacija remonta i EOR rešenja.

 

Stimulacija bušotine je intervencija na bušotini pomoću kiselina i rastvarača koji se izvode na naftnoj ili gasnoj bušotini kako bi se povećala proizvodnja poboljšanjem protoka ugljovodonika iz područja dreniranja u kanal bušotine. Pre primene na terenu, vršimo laboratorijska ispitivanja kiselina, usmerivača kiselina i smeša rastvarača/kiselina, procenu primenjivosti i efekata, optimizujući dizajn sastava kiselina u smislu vrste i koncentracije aditiva.

Povezani laboratorijski testovi koji se obavljaju u laboratoriji Upstream-a:

 • Opšta ispitivanja (gustina, viskozitet, sadržaj kiseline, IFT, sadržaj gvožđa, termostabilnost),- Stabilnost gvožđa, aktivnost korozije,
 • Kompatibilnost sa slojnim fluidima,
 • Eksperimenti utiskivanja kroz jezgro (Coreflood)

U poslednje četiri godine, u okviru projekta „Stimulacija bušotina“, naš tim je testirao i optimizovao više od 10 kiselinskih sastava i pet organskih rastvarača sa preporukama za dalje ispitivanje.

tretman područja u zoni bušotine tokom remontnih operacija

Tretman područja u zoni bušotine tokom remontnih operacija


Tokom remontnih operacija, radni fluid za gušenje može uticati na ležište na način koji će dovesti do smanjenja proizvodnih karakteristika bušotine. Ovo može biti zbog prevelikog gubitka fluida za gušenje u ležištu ili bubrenja minerala gline. Takođe, tokom proizvodnog perioda može doći do nekoliko procesa koji će negativno uticati na bušotinu, kao što su nestabilnost ležišta/pojava peska ili formiranje organskih ili neorganskih taloga.

 

Za slučaj prekomernog gubitka fluida – vršimo ispitivanja na polimernim gelovima za gubitak fluida, sa ili bez agensa za premošćivanje, da bismo utvrdili mogućnost primene na terenu u ležišim uslovima. U različitim projektima – šest različitih gelova za gubitak fluida.

 

Za slučaj bubrenja gline – vršimo procenu rizika kroz mineralogiju i analizu tipa gline, ispitivanje i optimizaciju inhibitora bubrenja gline i aditiva, u cilju očuvanja propustljivosti naftne faze. U različitim projektima, testirano je šest različitih aditiva.

 

Za slučaj pojave/taloženja peska – vršimo analizu naslaga u bušotini, skupljenih tokom remonta, analizu efikasnosti gravel pack-a, analizu naslaga i preporučujemo odgovarajući rastvarač. Pored toga, izvršili smo analizu i uveli u praksu kompanije hemijske metode za kontrolu pojave peska.

 

Povezani laboratorijski testovi koji se obavljaju u laboratoriji Upstream-a:

 

 • Opšte ispitivanje hemikalija (gustina, viskozitet, sadržaj kiseline, IFT, termostabilnost, kompatibilnost),
 • Kompatibilnost sa slojnim fluidima,
 • Rendgenski mineraloški testovi, test gline,
 • Ispitivanja linearnog merača bubrenja,
 • Granulometrijski testovi,
 • SARA analiza organskih naslaga,
 • Eksperimenti utiskivanja kroz jezgro (Coreflood).
laboratorijska testiranja

Polimer i ASP EOR:


Cilj metoda poboljšanja proizvodnje i povećanja stepena iskorišćenja nafte (EOR) je maksimiziranje proizvodnje nafte iz ležišta smanjenjem odnosa pokretljivosti voda/nafta (ubrizgavanje polimera) ili stvaranjem pokretnih emulzija nafta u vodi ubrizgavanjem ASP smeša.

 

Vršimo laboratorijska ispitivanja alkalija, surfaktanata i polimera u cilju optimizacije dizajna smeše za testiranja na terenu. Ispitivanja obuhvataju ispitivanje polimera i optimizaciju koncentracije, uticaj vrste alkalija i surfaktanata i koncentracije na formiranje mikroemulzije i njenih karakteristika. Određivanje adsorpcije / zadržavanja korišćenih hemikalija u ležištu. Uticaj ASP smeša na proces pripreme nafte.

 

Laboratorijski testovi koji se obavljaju u laboratoriji Upstream-a:

 

 • Za surfaktante: Određivanje HLB i CMC,
 • Za ASP formiranje, karakter i stabilnost, termostabilnost mikroemulzije,
 • Za polimer i ASP: svi reološki testovi,
 • Kompatibilnost sa slojnim fluidima,
 • Eksperimenti utiskivanja kroz jezgro (Coreflood ) za određivanje dodatne procene, proizvodnje nafte, otpornost na utiskivanje i zadržavanje polimera.

Reference

 • Naši stručnjaci poseduju ekspertize u oblasti demontaže, pregleda i analize kvarova SRP i ESP pumpi.
 • U poslednje četiri godine, izvedeno je više od 5000 projekata za različite tipove bušotina, a takođe smo kreirali sopstvenu metodu za odabir odgovarajućeg ALS-a na osnovu karakteristika bušotine.
 • Sa raznovrsnošću metode veštačkog lifta u regionu Balkana, naš tim je stekao veliku ekspertizu u projektovanju i optimizaciji SRP, ESP, PCP, metode gasnog lifta i metode klipnog lifta.
 • Stručni smo u korišćenju komercijalnog softvera za dizajn i optimizaciju ALS-a kao što su RodStar, SubPump, PCP C-FER.Wellflo, itd.
 • U poslednje četiri godine: jedan projekat – polimerno zavodnjavanje EOR, jedan projekat – utiskivanje ASP-a.
tehnologija-proizvodnje