Tehnološki izazov:
Selektivna vodoizolacija

Opis: Tehnologija koja je trenutno na raspolaganju-polimeri ima ograničenu primenu: potreban veći prijem sloja i neefikasnost na visokim temperaturama >120°C , zbog čega je neophodno obezbediti alternativne materijale na bazi smola za tiražiranje tehnologije

Objekat delovanja: Sloj

Očekivani rezultat: Hemija i novi materijali

Tekuća ograničenja: Visoke temperature i nizak prijem sloja

Potencijalna rešenja: Primena smola ili drugih alternativnih rešenja Ispitivanje tržišta novih materijala za privremenu izolaciju, laboratorijska ispitivanja i u narednoj godini OPI- Primena smola na ležištima na kojima konvencionalni polimeri nisu dali pozitivne rezultate