prezentacija
direktor Leonid Stulov

Inovacije u poslovanju


Direktor Naučno- tehnološkog centra Leonid Stulov je sa najvećim uspehom diplomirao na Ufimskom državnom naftnom univerzitetu i stekao zvanje diplomiranog geologa i geofizičara. Od 2014. godine zaposlen u NTC-NIS Naftagasu. U decembru 2016. godine je imenovan za zamenika direktora NTC-a, direktora Direkcije za geologiju i razradu ležišta. Za direktora Naučno-tehnološkog centra imenovan je u maju 2019. godine.

 

Naučno-tehnološki centar NIS- Naftagas je ćerka kompanija, 100% u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad. Sa samostalnim radom počinje u julu 2012. godine. NTC je osnovan u cilju naučno- tehnološkog praćenja delatnosti NIS-a i obezbeđenja inovacija u poslovanju.

 

Danas poslujemo kao regionalni centar za naučno praćenje projekata istraživanja, proizvodnje i prerade ugljovodonika koji zadovoljava potrebe NIS-a, Gasprom grupe, ali i ostvarujemo uspešnu saradnju sa eksternim klijentima.

 

Usmereni smo na razvoj i primenu najnovijih naučno-tehnoloških dostignuća, pružanju multidisciplinarnih ekspertiza, transfer znanja u naftnom, gasnom i energetskom sektoru na fleksibilan način. Naš osnovni pravac poslovanja je izvođenje naučno-istraživačkih i razvojnih radova, geološko-istražnih aktivnosti, projektovanje i nadzor geofizičkih radova, obrada i interpretacija geološko- fizičkih podataka, geološko modeliranje, proračun rezervi, praćenje i ispitivanje novih tehnologija, analitički poslovi pri monitoringu proizvodnje, projektovanje i nadzor bušotina, primena hemikalija u procesima proizvodnje, laboratorijske i konsultantske usluge.

 

Uspešno poslovanje NTC NIS Naftagas je rezultat timskog rada i stručnog potencijala zaposlenih. Ponosni smo na veliki broj visokokvalifikovanih i iskusnih stručnjaka, a poslove obavljamo u najsavremenijim softverskim programima.

 

Poslovanje u svakom sektoru, a naročito na današnjem dinamičnom energetskom tržištu zahteva mnogo inovativnosti, stručnosti, znanja, kao i modernu opremu. Naučno-tehnološki centar raspolaže svim potrebnim kapacitetima kako bi odgovorio na sve izazove savremenog biznisa.

 

NTC sarađuje sa domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama, među kojima su i Rudarsko geološki fakultet u Beogradu, Univerzitet „Heriot-Watt“ sa sedištem u Edinburgu, Škotska.

 

Centar ostvaruje i saradnju sa međunarodnim kompanijama kao što su „Schlumberger“, „Halliburton“, „Paradigm“ i dr.