презентација
директор Леонид Стулов

Иновације у пословању


Директор Научно- технолошког центра Леонид Стулов је са највећим успехом дипломирао на Уфимском државном нафтном универзитету и стекао звање дипломираног геолога и геофизичара. Од 2014. године запослен у НТЦ-НИС Нафтагасу. У децембру 2016. године је именован за заменика директора НТЦ-а, директора Дирекције за геологију и разраду лежишта. За директора Научно-технолошког центра именован је у мају 2019. године.

 

Научно-технолошки центар НИС Нафтагас је ћерка компанија, 100% у власништву НИС а.д. Нови Сад. Са самосталним радом почиње у јулу 2012. године. НТЦ је основан у циљу научнотехнолошког праћења делатности НИС-а и обезбеђења иновација у пословању.

 

Данас послујемо као регионални центар за научно праћење пројеката истраживања, производње и прераде угљоводоника који задовољава потребе НИС-а, компанија Гаспром њефт групе, али и остварујемо успешну сарадњу са екстерним клијентима.

 

Усмерени смо на развој и примену најновијих научно-технолошких достигнућа, пружању мултидисциплинарних експертиза, трансферу знања у нафтном, гасном и енергетском сектору на флексибилан начин. Наш основни правац пословања је извођење научно- истраживачких и развојних радова, геолошко-истражних активности, пројектовање и надзор геофизичких радова, обрада и интерпретација геолошко физичких података, геолошко моделирање, прорачун резерви, праћење и испитивање нових технологија, аналитички послови при мониторингу производње, пројектовање и надзор бушотина, примена хемикалија у процесима производње, лабораторијске и консултантске услуге.

 

Успешно пословање НТЦ НИС Нафтагас је резултат тимског рада и стручног потенцијала запослених. Поносни смо на велики број висококвалификованих и искусних стручњака, а послове обављамо у најсавременијим софтверским програмима.

 

Пословање у сваком сектору, а нарочито на данашњем динамичном енергетском тржишту захтева много иновативности, стручности, знања, као и модерну опрему. Научно- технолошки центар располаже свим потребним капацитетима како би одговорио на све изазове савременог бизниса.

 

НТЦ сарађује са домаћим и међународним образовним институцијама, међу којима су и Рударско – геолошки факултет у Београду, Универзитет „Хериот-Wатт“ са седиштем у Единбургу, Шкотска.

 

Центар остварује и сарадњу са међународним компанијама као што су „Сцхлумбергер“, „Халлибуртон“, „Парадигм“.