рад на научним пројектима

лого европска унија   Научни пројекти у ЕУ

 


лого S4CE

ЕУ пројекат са партнерским учешћем НИС-а „Science 4 Clean Energy – S4CE“ у области унапређења мониторинга еколошког утицаја геолошких истраживања у коме су учествовали и стручњаци Научно-технолошког центра (НТЦ).

Пројекат „S4CE“ је део ЕУ програма Хоризонт 2020 и усмерен је, између осталог, на развој истраживања и нових технологија за смањење свеобухватног еколошког отиска геолошко-истражних радова, са посебним акцентом на откривање, мерење и контролу ризика повезаних са издвајањем и складиштењем угљен-диоксида (Carbon Capture and Storage), коришћењем угљен-диоксида у циљу повећања степена искоришћења лежишта (Enhanced Oil Recovery), појачаном производњом геотермалне енергије (Enhanced Geothermal Systems) и другим активностима истраживања и експлоатације из неконвенционалних извора.

 

Подаци о пројекту:

 • Назив: Коришћење CО2 за ЕОР на пољу Русанда
 • Програм ЕУ/Назив конкурса: H2020-LCE-2016-2017; CE-27-2017 Measuring, monitoring and controlling the potential risks of subsurface operations related to CCS and unconventional hydrocarbons
 • Конзорицијум – 22 учесника:
  • Координатор – UNIVERSITY COLLEGE LONDON United Kingdom
  • Партнери: UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD France, Haelixa LLC Switzerland, IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE United Kingdom, MIRICO Ltd United Kingdom, Geothermal Engineering Ltd United Kingdom, TWI LIMITED United Kingdom, GEOMECON GMBH Germany, ITA-SUOMEN YLIOPISTO Finland, UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE France, Scientific Computing & Modelling N.V. Netherlands, St.Galler Stadtwerke Switzerland, ORKUVEITA REYKJAVIKUR SF Iceland, HASKOLI ISLANDS Iceland, INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS France, NIS AD NOVI SAD Serbia, ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS France, EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH Switzerland, AMRA – ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE SCARL Italy, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Poland, GeoThermal Engineering GmbH Germany
 • Буџет пројекта: 15 miliona €
лого mirecol

ЕУ пројекат MiReCOL (Mitigation and Remediation of CO2 Leakage) на којем су у склопу европског конзорцијума реномираних научно-истраживачких институција (TNO, Imperial College, IFPEN, Sintef, GFZ) и водећих нафтно-гасних компанија (Shell, Statoil, Weatherford, ENGIE) учествовали стручњаци Научно-технолошког центра (НТЦ) .

 

Пројекат MiReCOL у фокусу има дефинисање широког спектра корисних метода и алатки за превенцију, корекцију и успешно заустављање неконтролисаног претакања CO2, који могу бити примењени у дубоким слојевима унутар или у самој близини CO2 геолошког складишта.

 

Подаци о пројекту:

 • Назив: Спречавање и отклањање последица претакања/миграције CО2 у лежиштима и складиштима гаса / Mitigation and remediation of leakage from geological storage (CP)
 • Програм ЕУ/Назив конкурса: FP7-ENERGY-2013-1; ACTIVITY ENERGY.5: CO2 CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGIES FOR ZERO EMISSION POWER GENERATION, Topic ENERGY.2013.5.2.1
 • Конзорицијум – 10 учесника:
  • Координатор– TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research)
  • Партнери: SINTEF, IFPEN, GFZ, IMPERIAL COLLEGE LONDON, UNIVERSITY OF EDINBURGH
  • Industry Partners: NIS (PETROLEUM INDUSTRY OF SERBIA), EQUINOR – Statoil Petroleum AS, Shell, ENGIE and PRORES AS
 • Буџет пројекта: 5,2 miliona €
лого adrem

ЕУ пројекат ADREM (Adaptable Reactors for Resource- and Energy-Efficient Methane Valorisation) је истраживачко развојни пројекат и финансиран је из фондова ЕУ по позиву ЕУ Хоризонт 2020. Окупио је индустријске партнере, универзитете и истраживачке институте из осам европских земаља на пројекту развоја пословних могућности за валоризацију гаса из лежишта богатих метаном/технологије монетизације метана ГТЛ. Учешћем у Advisory Board-u пројекта ADREM менаџмент НТЦ је био укључен у овај пројекат.

 

Подаци о пројекту:

 • Назив: Адаптабилни реактори за енергетски ефикасну утилизацију-валоризацију-монетизацију метана / Adaptable Reactors for Resource- and Energy-Efficient Methane Valorisation
 • Програм ЕУ/Назив конкурса: SPIRE-05-2015 – New adaptable catalytic reactor methodologies for Process Intensification)
 • Конзорцијум (8 чланица):
  • Координатор: Delfi University of Technology
  • Партнери: JOHNSON MATTHEY PLC – United Kingdom, TECHNIP BENELUX BV – Netherlands, SAIREM SOCIETE POUR L APPLICATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES SAS – France, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – Belgium, UNIVERSITEIT GENT – Belgium, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – Spain, TECHNISCHE UNIVERSITAET DORTMUND – Germany, KEMIJSKI INSTITUT – Slovenia, TEKNOLOGISK INSTITUT – Denmark.