запослени у канцеларији

Наша мисија

Наша мисија је пружање подршке у имплементацији и разради нових технологија, научноистраживачких пројеката и повећање ефикасности увођењем иновација у свим процесима који прате истраживање и производњу нафте и гаса.

предавање

Наша визија

Квалификовани и компетентни стручњаци и савремене технологије су нам подршка у освајању глобалног енергетског тржишта.

конференција