бушотина

Извођење операција израда бушотина

Центар за пројектовање израде бушотина пројектује бушотине различитих конструкција, укључујући дубоке бушотине и бушотине са високим температурама уз примену најновијих пројектних и научно-истраживачких достигнућа у области бушења. Такође, тим  Центар за пројектовање израде бушотина врши одабир опреме за опремање бушотина, користећи методе које омогућавају ефикасну и безбедну производњу слојних флуида.

Наш тим располаже искусним и квалификованим кадром који редовно пролази стручне обуке.

При изради пројеката, инжењерских прорачуна и доношењу пројектних решења користе се лиценцирани софтвер „ Landmark Engineer’s Desktop™ (EDT™) Software“ .

У прилог нашем раду говори:

 • Искуство у раду у Балканском региону и земљама ЕУ
 • Више од 100 пројектних докумената годишње за бушење и опремање бушотина
 • Стручна подршка током извођења радова као и обуке из области бушења и опремања бушотина
радници на бушотини

Тим за пројектовање бушења за домаће и инострано тржиште

Главне активности :

 • Дизајнирање истражних, косо сумерених и бушотина са високим притиском и температуром
 • Бушотине за снабдевање водом за одржавање слојног притиска
 • Артешки бунари за снабдевање пијаћом и техничком водом
 • Геотермалне бушотине
 • Пројекти за бушење „Ре-ентрy“ канала на старим бушотинама
 • Израда бушотина малог пречника „Слим Холе“ мобилним бушаћим постројењима
 • Припреме програма бушења за потребе иностраних нафтних компанија
 • Пружање техничке подршке клијентима за време припреме тендерске документације и одабира сервисних компанија
 • Давање примедби у току израде бушотина
 • Давање неопходних инжењерских препорука
 • Анализа проблематике за време бушења
 • Давање препорука за спречавање настанка хаварија
 • Унос неопходних корекција у пројектну документацију на основу искуства бушења бушотина са сличним условима
бушење под земљом

Тим за пројектовање опремања и испитивање бушотина

Главне активности :

 • Пројектује опремање бушотина, користећи методе које омогућавају ефикасну и безбедну производњу слојних флуида
 • Бира опрему која обезбеђује оптималну комуникацију између лежишта и бушотине
 • Бира производни тубинг који је у директној зависности са пројектованом експлоатационом колоном
 • Приликом пројектовања тежи максималним вредностима производње уз смањење цена у току целог века експлоатације бушотине
 • У свом раду комбинује више научних дисциплина као што су физика, хемија, математика, инжењеринг, геологија, хидраулика, технологија материјала које обједињују практично теренско искуство и знање
истражно бушење
Референце
 • Искуство у раду у Балканском региону и земљама ЕУ
 • Припрема више од 60 пројектних докумената годишње за конструкцију бушотина
 • Обезбеђење пројектантског надзора и стручне подршке
 • Искуство у изради пројеката за бушење у сложеним геолошким условима (Температура > 200°С, Притисак > 650атм, дубина > 4000 метара)
бушотина и постројења