Решавање актуелних производних задатака у измењеним екстерним условима, тражење одговора на глобалне изазове повезане са потребом изласка на удаљене регионе, укључивање у развој тешко придобивих резерви угљоводоника, повећање ефикасности већ постојећих процеса захтева формирање индустријског иновативног окружења. Спремни смо да разматрамо интересантне и перспективне предлоге креатора и добављача нових технологија, као и да заједно стварамо иновације. Захваљујући заједничким снагама развијамо технологије, доносећи пословну вредност и за наше партнере.

Придружите се заједничком решавању технолошких изазова! BSNT.NTC@nis.rs

Технолошки изазови