Konferencija EAGE u Beču: NTC na najvećem događaju za geofizičare i naftne inženjere

Naučno- tehnološki centar (NTC) učestvovao je na najvećem svetskom događaju koji okuplja naučnike i inženjere iz oblasti geologije, geofizike, naftnog inženjerstva i srodnih disciplina.
Učešćem na godišnjoj konferenciji EAGE (Evropska asocijacija geonaučnika i inženjera) u Beču NTC je pokazao svoju posvećenost evropskom naučnom društvu i prikazao svoje usluge potencijalnim partnerima.

-Konferencija je odličan prostor za izgradnju mreža i partnerstava. Kao rezultat učešća na najvećoj geofizičkoj i geološkoj konferenciji uspostavljeni su važni kontakti i dogovorene saradnje. Potvrdili smo naš strateški cilj, a to je pružanje usluga trećem tržištu. Takođe, konstantnim ulaganjem u razvoj kompetencija i znanja i u savremene tehnologije pokazujemo da nam je mesto na renomiranim stručnim konferencijama, uz vodeće svetske kompanije – kazao je Mihail Tarakanovski, menadžer za razvoj biznisa.


Naš štand privukao je posebnu pažnju zbog VR igrice, koja na jedinstven i zanimljiv način prikazuje delatnost i animira korisnika tokom potrage za naftom.

-U naftnoj industriji je trenutno ekspanzija korišćenja virtuelne realnosti u svrhe treninga, kolaboracije i imerzivnog iskustva pri analizi geoloških podataka. Samim tim smo rešili, da u svrhe promocije kompetencija NTC-a, prikažemo, na zabavan način, neke od koraka pri istraživanju nafte i gasa. Napravljena je VR igrica, za širu publiku, u kojoj se, prolazeći kroz nivoe, korisnik upoznaje sa osnovama seizmičke intepretacije i analize geofizičkog karotaža. Komentari koje smo dobili od korisnika su veoma pozitivni, a o tome da smo uradili pravu stvar govori upravo to što je većini posetilaca, to bio prvi put da se sreću sa ovim vidom medijuma – istakla je Svetlana Šešum, produkt menadžer za nove tehnologije.


Pored predstavljanja na štandu, među više od 1.500 prezentera, naše kolege Borislav Lavrnja, Stefan Stanković i Strahinja Kovačević imale su priliku da izlože svoje naučne radove i postere.
Kolegama Lavrnji i Stankoviću ovo je bio drugi put da se predstave EAGE stručnoj publici.

-Učešće na ovoj konferenciji je važno sa aspekta razvoja sopstvenih kompetencija, upoznavanja sa tekućim trendovima u naftnoj industriji i dobijanja povratne informacije o sopstvenom radu. Za mene lično, učešće predstavlja dodatnu motivaciju za daljim razvojem i primenjivanjem inovativnih pristupa pri rešavanju problema na budućim projektima – rekao je Borislav, glavni specijalista za geološko modeliranje, koji je predstavio naučni rad „Prediction of reservoirs formed in different depositional settings based on seismic data and elastic properties analysis“.
Stefan takođe smatra da učešće na takvim konferencijama daje uvid u nove trendove kojima se industrija kreće.

-Praćenje trendova se može iskoristiti za pravovremeno prepoznavanje novih poslovnih prilika, kao i tehnologija za poboljšanje rada. A samim tim i za podizanje sopstvenih kompetencija – kaže Stefan, glavni spcijalista za geološko modelovanje, koji je prikazao poster „Facies zonation in mixed/hybrid (deepwater and shelf) depositional environments“, preporučujući i drugim kolegama da se prijave za učešće na sličnim konferencijama.


Strahinja je imao prvi put priliku da učestvuje na EAGE konferenciji i predstavio se sa naučnim posterom „The non-standard approach to solving complex sand production issues“.

-Za mene je učešće na ovakvim konferencijama bitno zbog razmene iskustva i sticanja novih saznanja iz ove oblasti od drugih ljudi koji se time bave – rekao je Strahinja, glavni specijalista za dizajn GP i digitalizaciju.


Konferencija EAGE je privukla je blizu 6.000 posetilaca iz celog sveta, a raznovrstan program je podrazumevao: tehničku konferenciju, izložbu, izlete, edukativne kurseve i kratke radionice.

Podeli: