НТЦ-у уручен сертификат за организацију обука за запослене

НТЦ-у уручен сертификат за организацију обука за запослене

Научно-технолошки центар (НТЦ) стекао је статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА). Испунивши све критеријуме које прописује Центар ЈПОА у оквиру Агенције за квалификације, НТЦ-у је уручено Решење о регистрацији прве обуке под називом „Одабир опреме система пумпања за дубинску пумпу на клипним шипкама“.

Увођење иновативних приступа и опреме је допринело развоју нових знања и компетенција запослених у НТЦ-у. Решавајући поменуте изазове у циљу повећања ефективности, експерти НТЦ-а су развили интерне ускоспецијализоване обуке, које обезбеђују брз и квалитетан пренос искуства и знања.

Схватајући значај и могућност комерцијализације креираних обука, НТЦ се обратио Министарству просвете Републике Србије са жељом да у Агенцији за квалификације региструје креиране обуке. Како су испуњени прописани услови Центра за акредитацију јавно признатих организатора образовања одраслих, издато је решење о регистрацији прве обуке.

Подели: