NTC-u uručen sertifikat za organizaciju obuka za zaposlene

НТЦ-у уручен сертификат за организацију обука за запослене

Naučno-tehnološki centar (NTC) stekao je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA). Ispunivši sve kriterijume koje propisuje Centar JPOA u okviru Agencije za kvalifikacije, NTC-u je uručeno Rešenje o registraciji prve obuke pod nazivom „Odabir opreme sistema pumpanja za dubinsku pumpu na klipnim šipkama“.

Uvođenje inovativnih pristupa i opreme je doprinelo razvoju novih znanja i kompetencija zaposlenih u NTC-u. Rešavajući pomenute izazove u cilju povećanja efektivnosti, eksperti NTC-a su razvili interne uskospecijalizovane obuke, koje obezbeđuju brz i kvalitetan prenos iskustva i znanja.

Shvatajući značaj i mogućnost komercijalizacije kreiranih obuka, NTC se obratio Ministarstvu prosvete Republike Srbije sa željom da u Agenciji za kvalifikacije registruje kreirane obuke. Kako su ispunjeni propisani uslovi Centra za akreditaciju javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih, izdato je rešenje o registraciji prve obuke.

Podeli: