Контрола квалитета нафте од бушотине до бензинске пумпе

Сирова нафта је полазна сировина за рафинеријску прераду и од њених физичко-хемијских карактеристика зависи који нафтни производи ће настати у рафинеријским постројењима.

Осим карактеризације појединачних типова нафте и њених смеша, пре почетка прераде у производним комплексима, неизоставни део је и контрола квалитета сировине непосредно пре и после транспорта, приликом складиштења у резервоарима и у току процеса прераде. Једнако важно као и сама контрола квалитета сирове нафте, је узимање репрезентативног узорка потребног за лабораторијска испитивања.

У саставу Научно-технолошког центра ради лабораторија Доwнстреам, која пружа услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Лабораторија има компетентан инжењерски кадар који прати, уводи и развија методе испитивања у складу са светским трендовима и директивама ЕУ у делу испитивања нафте и нафтних производа.

Процес контроле квалитета започиње испитивањима квалитета сирове нафте на пољима у погонским лабораторијама, затим испитивањима сирове нафте припремљене за рафинеријску прераду, преко испитивања квалитета процесних токова и полупроизвода битних за праћење и контролу рада рафинеријских погона, па све до контроле квалитета финалних рафинеријских производа и издавања Извештаја о испитивању. Извештајем о испитивању се потврђује да је квалитет произведених горива у складу са прописаним квалитетом према захтевима националне регулативе.

Значај адитивирања и утицај на квалитет горива

Производња и дистрибуција горива без примене адитива практично је незамислива. Додавање адитива је веома сложен процес. Да би се унапредила одређена карактеристика горива морају се прво извршити специфичне анализе горива да би се одредио најоптималнији тип адитива и отимална концентрација адитива.

  • Адитиви нису универзални, а избор оптималне врсте адитива је могућ само на основу лабораторијских испитивања. Само поједини адитиви одговарају за одређени квалитет горива. Могућности предвиђања одговарајућег адитива и оптималне концентрације зависе од анализа компоненти које се користе при намешавању горива, анализе резервоара са неадитивираним и адитивираним горивом – објашњава Наташа Бадрљица, директорка Лабораторије.

Лабораторија обавља испитивања по најновијим националним и међународним стандардима у области нафтних производа, чиме се постиже да резултати испитивања и контролисања квалитета, буду компаративни не само у националним, већ и у међународним оквирима.

  • Системска контрола квалитета пружа могућност да у сваком тренутку знамо квалитет производа на било ком месту у ланцу испоруке деривата. Обезбеђено је праћење квалитета од експлоатације нафте до продајних места. База података која је формирана омогућава поређење квалитета горива и правовремене реакције у случају нарушавања квалитета у било ком кораку у ланцу испоруке крајњим потрошачима – истиче Бадрљица.

У складу са захтевима међународног стандарда СРПСИСО/ИЕЦ 17025:2017‚ лабораторија је оспособљена, и компетентна за 240 различитих испитивања нафте, нафтних деривата, антифриза, уља и мазива, вода, катализатора и индустријских хемикалија.


Своју оспособљеност и компетентност, лабораторија доказује кроз редовне надзоре које спроводи Акредитационо тело Србије (АТС).

Подели: