Naš kolega nagrađen na Konferenciji Tehnološkog fakulteta

konferencija tehnološkog fakulteta

Denis Šarvari iz Laboratorije Upstream NTC-a osvojio je prvo mesto na 2. Međunarodnoj konferenciji o naprednoj proizvodnji i preradi „2nd International Conference on Advanced Production and Processing“, koju je organizovao Tehnološki fakultet u Novom Sadu.

Denis je sa koautorima Azatom Kilmamatovim i Milošem Tripkovićem učestvovao u sekciji „Petroleum Refining and Production“ sa posterom na temu „Unapređenje tehnologije stabilizacije slabo konsolidovanog kolektora“ („Improvement of stabilization technology of weakly consolidate collector“).

Ova nagrada nam je, sa jedne strane, potvrda da možemo uspešno da učestvujemo u značajnim konferencijama u naftno-petrohemijskoj industriji, a sa druge strane, predstavlja izazov da povećamo prisustvo naših mladih specijalista na konferencijama, u pisanju naučnih radova i sličnih aktivnosti – rekao je nagrađeni Denis.

Kolega Miloš, ujedno i mentor Denisu na ovom projektu, nadovezao se ističući da je nagrada rezultat petogodišnjeg sistemskog rada zasnovanog na proučavanju, laboratorijskim ispitivanjima i terenskom radu.

Saradnja sa fakultetima, kao strateški imperativ naše kompanije, omogućava razmenu i sinergiju znanja. Rukovodilac Laboratorije Upstream Azat Kilmamatov navodi zašto nam je važna ta veza.

Saradnja industrije sa fakultetima je dugogodišnji trend, koja je više puta dokazala sopstvenu efikasnost. Tehnološki fakultet iz Novog Sada predstavlja za nas potencijalno perspektivnog partnera za dalju saradnju. Trenutno radimo na razvijanju te saradnje kroz aktivnosti kao sto su posete studenata NTC-u ili učestvovanje u konferencijama. Takođe, studenti sa Tehnološkog fakulteta dolazili su na stručnu praksu u NTC
– kaže Kilmamatov.

Međunarodna konferencija o naprednoj proizvodnji i preradi okuplja stručnjake iz industrije, naučnike i mlade istraživače kako iz naše zemlje tako i iz regiona i Evrope. Ovo je drugi put da u okviru ove konferencije Katedra za naftno-petrohemijsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Novi Sad organizuje sekciju posvećenu Preradi i proizvodnji nafte. Pored kolega sa drugih univerziteta u Srbiji i regionu, u radu sekcije su učestvovali i profesori i istraživači Katedre za hemiju nafte i petrohemiju Univerziteta Lobačevskog iz Nižnjeg Novgoroda, kao i Ruskog državnog univerziteta za naftu i gas „I. M. Gubkin“ iz Moskve.

Na konferenciji je učestvovao i prof. dr Dragan Govedarica sa Tehnološkog fakulteta koji je održao predavanje „Educational and scientific methods in the oil and gas industry“, koje je pripremljeno zajedno sa prof. dr Aleksandrom Knjazevim, prorektorom za nastavu Univerziteta Lobačevskog i prof. dr Dmitrijem Grišinom, šefom Katedre za hemiju nafte i petrohemiju Hemijskog fakulteta iz Nižnjeg Novgoroda.

Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su kolege iz NIS-a pokazale veliku zainteresovanost za učestvovanje u aktivnostima konferencije. Pored kolega iz Naučno-tehnološkog centra, koji su pripremili nekoliko radova, naglasio bih spremnost Leonida Stulova, direktora Naučno-tehnološkog centra, i Azata Kilmamatova, rukovodioca laboratorije Upstream, da zajedno sa svojim saradnicima prikažu rezultate najnovijih istraživanja ove renomirane institucije. Takođe, naglasio bih i stručna predavanja koja su za učesnike konferencije usmeno održale kolege iz Bloka „Prerada“. Reč je o predavanju kolega Svetozara Eremića i Dušana Raškovića na temu „Operating Management System (OMS) for Refinery Operations“. Pored toga održano je i predavanje Igora Stankovića, tehničkog direktora HIP Petrohemije, na temu Opportunities for development of the petrochemical industry in Serbia
– ističe profesor Govedarica.


On takođe napominje značaj kompanijskog programa Energija znanja, zahvaljujući kojem se realizuju aktivnosti poput stipendiranja najboljih studenata Naftno-petrohemijskog inženjerstva, organizovanje stručnih poseta i prakse, gostujuća predavanja stručnjaka iz naše kompanije, zajednička istraživanja i slično.

Podeli: