Nova potvrda kvaliteta rada

U NTC laboratoriji Downstream uspešno je realizovano još jedno nadzorno ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije (ATS).


Na sve četiri lokacije laboratorije Downstream, u Pančevu, Novom Sadu, Beogradu – Aerodrom „Nikola Tesla“ i Nišu, završeno je redovno nadzorno ocenjivanje i ocenjivanje u svrhu proširenja obima akreditacije. Akreditaciono telo Srbije ocenilo je da Laboratorija ispunjava sve zahteve za ispitivanje, a kroz dokumentovanost sistema menadžmenta i tehničku ekspertizu za 36 metoda ispitivanja iz obima akreditacije i jedne metode iz zahteva za proširenje obima akreditacije. Nakon završenog ocenjivanja na svim lokacijama, nisu identifikovane neusaglašenosti, a ni zabrinutosti.


Nataša Badrljica, direktorka Departmana laboratorije Downstream, navela je značaj akreditacije kao način za uspostavljanje poverenja na tržištu, jer predstavlja nezavisnu i nepristrasnu ocenu kompetentnosti laboratorije koja obavlja poslove ispitivanja.


Uspešnost ocenjivanja je rezultat dugogodišnje dobre laboratorijske prakse, timskog rada, kompetentnosti i visoke stručnosti inženjerskog kadra u oblasti ispitivanja nafte i naftnih derivata – istakla je Badrljica.

Podeli: