Profesori i studenti FTN-a upoznati sa naučno- istraživačkim procesima u NTC-u

studenti, saradnja, rudarsko geološki fakultet

Profesori i studenti četvrte godine Industrijskog inženjerstva Fakulteta tehničkih nauka posetili su Naučno- tehnološki centar i tom prilikom se upoznali sa primenom novih tehnologija u proizvodnim procesima.


Kroz stručna i zanimljiva predavanja, koja su pripremile kolege senior produkt menadžer Maksim Pilipenko, lider discipline razrade Ivan Al-Džaburi, lider discipline geologije Darko Popovicki, produkt menadžer za nove tehnologije Svetlana Šešum, specijalista za digitalne projekte Vladimir Mihajlović i rukovodilac Grupe za baze podataka Dejan Mirković, gosti su imali priliku da se upoznaju sa alatima koji se koriste za izradu 3D geoloških modela ležišta nafte i gasa, sa metodama geoloških istraživanja, sa portfoliom digitalnih projekata i sa primenom mašinskog učenja i virtuelne realnosti u naftnoj industriji.
Gosti sa FTN-a su imali mogućnost i da obiđu Laboratoriju Upstream i da se upoznaju sa procesima prilikom ispitivanja jezgara, stena, nafte, gasa i vode.

Ovakve posete omogućavaju približavanje delatnosti Naučno- tehnološkog centra obrazovnim ustanovama, koje su naši potencijalni partneri na određenim projektima i upoznavanje sa načinom rada potencijalne buduće kolege, kojima veoma znači taj uvid u praktičnu primenu onoga što oni teorijski prolaze tokom studija – istakao je Maksim Pilipenko.


Gosti nisu krili zadovoljstvo domaćinskim prijemom i stručnošću koju su pokazale kolege iz NTC-a.

Kroz prikazane prezentacije i laboratorijska postrojenja može se videti velika posvećenost zaposlenih u primeni savremene opreme, softvera i metoda za rešavanje različitih situacija – rekao je profesor dr Aco Antić napominjući da su benefiti od potencijalne saradnje u razmeni iskustva u pronalaženju i primeni novih metoda u konkretnim istraživanjima.


Profesor Milovan Lazarević kao glavni utisak sa posete istakao je temeljnost pristupa istraživanjima, odgovornost i rezultate koji se potom koriste u praksi prilikom eksploatacije naftnih bušotina i napomenuo da takav pristup može biti i njima dobar putokaz za njihova istraživanja.

Utisak je da se znanja studijskih programa industrijskog inženjerstva, mašinstva, mehatronike i inženjerskog menadžmenta u dobroj meri poklapaju sa procesima kojima se bavi NIS. "Rudarenje" po "podacima" i šta se njihovim kombinovanjem može sve postići, kakve uštede napraviti, šta se sve može otkriti - sve to se moglo videti prilikom posete. Mnogo novih informacija smo čuli. Informacije koje se odnose na digitalizaciju, mapiranja kao i proračuni koji se prave, ukazuju na vrlo konkretan način, na značaj digitalizacije i potrebu da se naši budući inženjeri u dovoljnoj meri osposobe za tranziciju ka sve većem obimu digitalizacije u najrazličitijim oblastima rada i istraživanja – kazao je profesor Lazarević.


Koleginica Svetlana Šešum, koja je prezentovala primenu mašinskog učenja, istakla je da je zapravo diskusija najveći benefit ovakvih događaja, jer se na taj način sagledavaju potencijalna rešenja iz drugog ugla i prihvataju novi pristupi.


Na obostrano zadovoljstvo, radujemo se daljoj komunikaciji i potencijalnim zajedničkim projektima.

Podeli: