Ozvaničena saradnja između NTC-a i Transnafte

transnafta, cevovodi

Memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji potpisali su direktor Naučno-tehnološkog centra Leonid Stulov i v.d. direktora Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport nafte produktovodima „Transnafta“ Pančevo prof. dr Bogdan Kuzmanović.

Leonid Stulov tom prilikom stavio je akcenat na širok spektar različitih usluga koje NTC može da ponudi svojim partnerima, uz kratak osvrt kako na već realizovane, tako i aktuelne međunarodne projekte.

-Prvobitno smo pružali usluge samo NIS-u u cilju povećanja proizvodnje i prerade nafte, ali već četiri godine uspešno realizujemo projekte i za eksterne partnere i rad sa trećim licima je naše strateško opredeljenje. Dokazali smo se i u evropskim projektima vezanim za procenu i monitoring CO2 i za valorizaciju gasa iz ležišta bogatih metanom – rekao je Stulov napomenuvši da NTC kontinuirano ulaže u razvoj zaposlenih, kao i u razvoj novih tehnologija.

Profesor dr Bogdan Kuzmanović je istakao da je NTC lider na tržištu u pogledu usluga koje su potrebne za razvoj kompanije „Transnafta“.

-Prepoznali smo znanje, veštine i iskustvo kod naših partnera, a saradnja će se ogledati u realizaciji budućih planova, kao što su izgradnja naftovoda i produktovoda. Mi smo se već uverili u to da su oni pouzdani i kompetentni partneri po pitanju usluga analize goriva, što sprovodi njihova akreditovana Laboratorija Downstream, tako da sam optimista po pitanju nastavka ozvaničene saradnje – Kuzmanović.

O budućim planovima i zajedničkim poslovima razgovarali su i savetnik direktora za poslove skladištenja „Transnafte“ Slobodan Radišić, izvršni direktor skladištenja Milan Anušjak i direktor funkcije za sistemsku podršku Dejan Polanec, a ispred NTC-a direktor Departmana laboratorije Downstream Nataša Badrljica, rukovodilac Centra za projektovanje – glavni inženjer Brankica Pavlović, rukovodilac Službe za planiranje i kontrolu Tomislav Rusić i ekspert za rad sa državnim organima Radenko Kosanić.

Sada NTC ima oko 400 zaposlenih, koji su najznačajniji resurs kompanije i među kojima je 10 doktora nauka.

Pored stručnosti zaposlenih, opremljenost, profesionalnost i inovativnost su važni koraci koji omogućavaju ostvarenje cilja NTC-a, a to je snabdevanje znanjem i podacima kao glavnim inputom za dalji razvoj biznisa. Ove vrednosti obezbedile su kompaniji saradnju sa brojnim domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama, poput Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Agencije za kvalifikacije, kao i sa prestižnim međunarodnim kompanijama kao što su „Schlumberger“, „Halliburton“, „Paradigm“.

U sastavu Naučno-tehnološkog centra takođe rade dve laboratorije: laboratorija Upstream, koja se bavi analizama jezgara, fluida i stena što čini osnovu za pouzdanu procenu rezervi nafte i gasa i laboratorija Downstream, koja pruža usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade. Takođe, pored iskustva od preko 60 godina u poslovima projektovanja objekata za pripremu i transport nafte i gasa, NTC poseduje akreditovanu Laboratoriju Downstream, koja radi ispitivanja nafte i naftnih derivata i kontrolu kvaliteta goriva i maziva.

Podeli: