Geološki seminari: Upoznavanje sa bogatom geologijom Balkana i jačanje timskog duha

geologija, seminari

U 2022. godini organizovana su dva geološka seminara, na kojima je ukupno učestvovalo 22 geologa iz NIS-a i 33 iz Gasprom Grupe.

Glavni organizator geoloških seminara dr Ivan Dulić iz Centra za regionalnu geologiju Naučno- tehnološkog centra kaže da su ekskurzije izazvale veliko interesovanje za geologiju ovog dela Evrope.

Tokom 2021. godine smo uspešno organizovali prvi geološki seminar sa temom "Dubokovidni klastični sedimenti Srbije", koji je dobio veoma visoku ocenu od učesnika. Odmah nakon završetka ovog seminara, upućen je predlog menadžmenta Kompanije da organizujemo još jedan seminar koji bi bio vezan za karbonatne sedimente. Tako smo u toku 2022. godine održali dva seminara, jedan je bio vezan za dubokovodne klastite Srbije, a drugi za karbonatni kompleks Dinarida Istočne Hercegovine. Seminar u Dinaridima je privukao, takođe, veliku pažnju naših kolega iz Rusije, pa je predloženo da se u 2023. godini ovim seminarima pridruži i treći seminar koji bi obrađivao temu naftne geologije Panonskog basena. Prvo, moramo istaći veoma visoko poznavanje regionalne naftne geologije Evrope kolega iz Rusije, što nam je omogućilo veoma korisnu razmenu ideja. Potrebno je još istaći privrženost geološkoj nauci svih učesnika seminara, što je značajno doprinelo kvalitetu ove obuke. Iskreno verujemo da će uz organizaciju 3 planirana geološka seminara ova godina biti još uspešnija i da će doneti stručne benefite geolozima naše Kompanije – zaključuje Dulić.
Direktor klastera „Velika Ačimovka“ GPN NTC-a Volkov Georgij Vladimirovič ističe važnost seminara za geološku struku.
Geološka ekskurzija sa programom proučavanja izdanaka dubokovodnih naslaga – ekvivalentnih formacijama Ačimovke i drugih bliskih sredina, omogućuje analizu različitih tipova stena ne na materijalima jezgara, već na izdancima na površini Zemlje. Vizuelno posmatranje i proučavanje karakteristika građe sedimenata, kao i dobijanje ažuriranih informacija o glavnim konceptima sedimentacije omogućuje da se poveća efikasnost faze „Geološkog modelovanja“. Tokom seminara geolozi iz projektnih timova su, zajedno sa stručnjacima iz drugih oblasti, izradili metodičke pristupe koji se mogu primeniti u cilju boljeg razumevanja Ačimovskih sedimenata u Zapadnom Sibiru – kaže Volkov.
Jedan od organizatora geoloških seminara, Artem Polivaho, ističe da je u planu redovno održavanje takvih ekskurzija, jer su višestruko korisne.
Takvi događaji omogućavaju nam ne samo da bolje razumemo geologiju, već i da se bolje upoznamo, ojačamo timsku interakciju, razmenimo znanje i iskustvo po mnogim pitanjima. Geologija Balkana je veoma raznovrsna i zato postoji prilika da se kolegama pokažu jedinstvena mesta koja verovatno neće moći da vide bilo gde drugde – istakao je Polivaho.

Učesnici seminara imaju priliku da se upoznaju sa geološkom građom, strukturno-tektonskim sklopom i modelom, kao i sa naftno-geološkim karakteristikama. Na osnovu podataka koji se dobiju analizom i interpretacijom geohemijskih podataka u okviru Centra za regionalnu geologiju NTC-a, učesnici mogu da sagledaju veliki potencijal za dalja naftno-geološka istraživanja.
Proučavanje stena i tektonske situacije na terenu veoma je dragoceno za geologa. Ovo nikada neće biti zamenjeno onlajn resursima. Bilo mi je korisno da dopunim svoje znanje iz oblasti strukturne geologije, da saznam više o naftnim i gasnim sistemima ovog regiona. Pored stručnog dela, posebno želim da pohvalim atmosferu u kojoj se održavala nastava. Hvala kolegama na prijateljskoj atmosferi. Zahvaljujem se rukovodstvu i organizatorima na prilici da učestvujem u ovako jedinstvenom programu obuke- smatra Jurij Marjanović, učesnik seminara „Petrološko-sedimentološke karakteristike karbonatnih sedimenata Dinarida“ GPN NTC.
Posetu Srbiji i Bosni i Hercegovini geolozi su iskoristili i za upoznavanje sa kulturno-istorijskim i prirodnim vrednostima.

Podeli: