Dubravki nagrada za originalnost i istrajnost

Na Konferenciji „Seizmika u Sibiru i izvan njenih granica“ („Сейсмика в Сибири и за её пределами“) održanoj u Krasnojarsku u Rusiji, nastupila je naša Dubravka Novičić, mlađi specijalista za obradu seizmičkih podataka u NTC-u.

Dubravka je sa svojim radom "Проблема комплектности исходных архивных данных СРР и её решение на примере проекта переобработки 2Д данных СРР в Западной Сибири" („Problemi usled nedostatka informacija na arhivskim seizmičkim podacima i njihovo rešavanje na primeru reobrade 2D seizmičkih podataka na području Zapadnog Sibira“) osvojila nagradu za originalnost i istrajnost u postizanju cilja.

Nagrada mi je značajna jer je to bio moj prvi nastup na internacionalnoj konferenciji u kojoj je učestvovao veliki broj eksperata iz oblasti obrade i interpretacije seizmičkih podataka. Povrh toga, to je bila prva konferencija na kojoj sam imala priliku da prezentujem na ruskom jeziku i pokažem znanje koje sam stekla iz ruskog u prethodne dve godine. Tokom konferencije sam upoznala i kolege koji su se zainteresovale za predstavljen rad i podelile sa mnom svoja iskustva pri reobradi starih podataka, čime su unapredili moja dosadašnja znanja i dali mi nove ideje za dalji profesionalni razvoj
– istakla je Dubravka.

Na Konferenciji je bilo 300 učesnika, od kojih je njih 45 prezentovalo rad.

Podeli: