Геолошки семинари: Упознавање са богатом историјом Балкана и јачање тимског духа

У 2022. години организована су два геолошка семинара, на којима је укупно учествовало 22 геолога из НИС-а и 33 из Гаспром Групе.

Главни организатор геолошких семинара др Иван Дулић из Центра за регионалну геологију Научно-технолошког центра каже да су екскурзије изазвале велико интересовање за геологију овог дела Европе.

Током 2021. године смо успешно организовали први геолошки семинар са темом „Дубоководни кластични седименти Србије“ који је добио веома високу оцену од учесника. Одмах након завршетка овог семинара, упућен је предлог менаџмента Компаније да организујемо још један семинар који би био везан за карбонатне седименте. Тако смо у току 2022. године одржали два семинара, један је био везан за дубоководне кластите Србије, а други за карбонатни комплекс Динарида Источне Херцеговине. Семинар у Динаридима је привукао, такође, велику пажњу наших колега из Русије, па је предложено да се у 2023. години овим семинарима придружи и трећи семинар који би обрађивао тему нафтне геологије Панонског басена. Прво, морамо истаћи веома високо познавање регионалне нафтне геологије Европе колега из Русије, што нам је омогућило веома корисну размену идеја. Потребно је још истаћи приврженост геолошкој науци свих учесника семинара, што је значајно допринело квалитету ове обуке. Искрено верујемо да ће уз организацију 3 планирана геолошка семинара ова година бити још успешнија и да ће донети стручне бенефите геолозима наше Компаније – закључује Дулић.

Директор кластера „Велика Ачимовка“ ГПН НТЦ-а Волков Георгиј Владимирович истиче важност семинара за геолошку струку.

Геолошка екскурзија са програмом проучавања изданака дубоководних наслага –  еквивалентних формацијама Ачимовке и других блиских средина, омогућује анализу различитих типова стена не на материјалима језгара, већ на изданцима на површини Земље. Визуелно посматрање и проучавање карактеристика грађе седимената, као и добијање ажурираних информација о главним концептима седиментације омогућује да се повећа ефикасност фазе „Геолошког моделовања“. Током семинара геолози из пројектних тимова су, заједно са стручњацима из других области, израдили методичке приступе који се могу применити у циљу бољег разумевања Ачимовских седимената у Западном Сибиру – каже Волков.

Један од организатора геолошких семинара, Артем Поливахо, истиче да је у плану редовно одржавање таквих екскурзија, јер су вишеструко корисне.

Такви догађаји омогућавају нам не само да боље разумемо геологију, већ и да се боље упознамо, ојачамо тимску интеракцију, разменимо знање и искуство по многим питањима. Геологија Балкана је веома разноврсна и зато постоји прилика да се колегама покажу јединствена места која вероватно неће моћи да виде било где другде – истакао је Поливахо.

Учесници семинара имају прилику да се упознају са геолошком грађом, структурно-тектонским склопом и моделом, као и са нафтно-геолошким карактеристикама. На основу података који се добију анализом и интерпретацијом геохемијских података у оквиру Центра за регионалну геологију НТЦ-а, учесници могу да сагледају велики потенцијал за даља нафтно-геолошка истраживања.

Проучавање стена и тектонске ситуације на терену веома је драгоцено за геолога. Ово никада неће бити замењено онлајн ресурсима. Било ми је корисно да допуним своје знање из области структурне геологије, да сазнам више о нафтним и гасним системима овог региона. Поред стручног дела, посебно желим да похвалим атмосферу у којој се одржавала настава. Хвала колегама на пријатељској атмосфери. Захваљујем се руководству и организаторима на прилици да учествујем у овако јединственом програму обуке- сматра Јуриј Марјановић, учесник семинара „Петролошко-седиментолошке карактеристике карбонатних седимената Динарида“ ГПН НТЦ.

Посету Србији и Босни и Херцеговини геолози су искористили и за упознавање са културно-историјским и природним вредностима.

Подели: